Hypotéky znatelně podražily. Úrokové sazby se blíží až k 2,9 %, reálně se ale sjednávají za 2,46 %

V posledním roce a půl došlo na trhu hypotečních úvěrů k mnoha významným změnám, které ovlivnily nejen dostupnost hypoték, ale i jejich cenu. Nejnižší nabídkové úrokové sazby byly ještě nedávno pod 2 %, zatímco aktuálně jsou nejlevnější hypotéky se sazbou 2,59 %. Nejdražší nabídky pak dosahují 2,89 %. Sazby vyhlašované bankami se však liší od těch skutečně sjednávaných. Dle dat společnosti Gepard Finance se hypotéky aktuálně sjednávají v průměru za 2,46 %.

Od roku 2016 zasáhla hypoteční trh řada regulací. Maximální poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zástavy (LTV) byl postupně doporučením České národní banky (ČNB) omezen na 90 % s tím, že hypotéky v pásmu LTV mezi 80 a 90 % by navíc neměly překročit 15 % objemu všech nově poskytnutých úvěrů. Nový zákon o spotřebitelském úvěru vzhledem k přísnějšímu posuzování bonity z trhu definitivně vymazal takzvané bezpříjmové hypotéky. ČNB dále zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték, když doporučila limity pro poměrové ukazatele popisující zadluženost klienta (takzvané DTI a DSTI) a doporučila též, aby splatnost hypotéky nepřesahovala 30 let. Centrální banka dále postupně zvýšila takřečenou repo sazbu z 0,05 % až na současných 0,75 %. „To všechno jsou kroky, které do jisté míry snižují možnost klienta zajistit si financování nemovitosti. Lidé, kteří tvrdší podmínky splní, mají hypotéky dnes znatelně dražší, než tomu bylo před jedním či dvěma lety,“ komentuje vývoj na trhu hypoték David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance, jež se řadí mezi nejvýznamnější hypoteční specialisty.

Porovnání úroků v sazebnících bank a skutečně sjednávaných úrokových sazeb

Úrokové sazby hypotékZdroj: Sazebníky hypotečních bank, Gepard Finance

Konkrétní vývoj bankami vyhlašovaných úrokových sazeb hypoték znázorňuje přiložená tabulka a graf. Jedná se o nejnižší a nejvyšší úrokové sazby, jež byly v danou dobu na trhu dle sazebníků k dispozici, doplněné o sazbu, za kterou se hypotéky v daném období průměrně skutečně sjednávají. „Nabídkové úrokové sazby dlouhodobě monitorujeme a udržujeme si o nich detailní přehled. Díky tomu můžeme pozorovat, že skutečné sazby poskytnutých hypoték se od čísel v sazebnících bank v praxi liší. Konkurenční boj totiž banky nutí nabízet individuální slevy,“ upozorňuje David Eim. Nejlevnější hypotéky bylo dle sazebníků bank možné například letos v dubnu sjednat se sazbou 2,59 %. Nejvyšší sazba činila 2,89 %. „Naše statistiky ukazují, že reálně se hypotéky v minulém měsíci průměrně sjednávaly se sazbou 2,46 %. Jsou tedy o více než desetinu procentního bodu levnější než vyhlašovaná minima,“ dodává David Eim. Podle něj umožňuje specializované poradenství díky špičkové znalosti trhu dlouhodobě dosahovat spodní hranice úrokových sazeb vyhlašovaných v rámci hypotečního trhu. Data v tabulce a grafu názorně ilustrují, že reálné úrokové sazby u sjednaných hypoték oscilují kolem nejnižších sazeb vyhlašovaných bankami dlouhodobě.

Období Minimální vyhlašovaná sazba Maximální vyhlašovaná sazba Skutečně realizované úrokové sazby (vážený průměr)
2017/01 1,99 % 2,49 % 1,90 %
2017/02 1,99 % 2,49 % 1,88 %
2017/03 1,99 % 2,49 % 1,98 %
2017/04 1,99 % 2,54 % 2,03 %
2017/05 1,99 % 2,69 % 1,98 %
2017/06 1,99 % 2,69 % 2,01 %
2017/07 1,99 % 2,39 % 2,00 %
2017/08 1,99 % 2,39 % 1,97 %
2017/09 1,99 % 2,39 % 2,01 %
2017/10 1,99 % 2,39 % 2,13 %
2017/11 2,09 % 2,59 % 2,10 %
2017/12 2,09 % 2,69 % 2,23 %
2018/01 2,39 % 2,89 % 2,28 %
2018/02 2,39 % 2,89 % 2,37 %
2018/03 2,54 % 2,89 % 2,42 %
2018/04 2,59 % 2,89 % 2,46 %

Zdroj: Sazebníky hypotečních bank, Gepard Finance


Pozn.: Jak minimální a maximální sazby na trhu hypotečních úvěrů, tak skutečně získané sazby jsou založeny na úvěru s fixací úrokové sazby na 5 let. V sazbách je zohledněna případná podmínka vedení běžného účtu a není započtena žádná případná sleva za uzavření rizikového pojištění.