Monitoring firemních vozidel může ušetřit až 40 % nákladů

Monitoring firemních vozidel umožňuje výrazně snížit náklady na jejich provoz a zájem o telematické služby se neustále zvyšuje. Běžně lze ušetřit 20 %, pokud ale firma správu flotily zanedbávala, může úspora činit až 40 %. Už jen vědomí, že je ve voze instalovaný monitorovací systém, má pozitivní psychologický efekt na chování řidiče. Nejvíce lze ušetřit na pohonných hmotách, ale telematika může jako další prvek zabezpečení přinést i slevy na pojištění vozidel. Díky integraci a vyhodnocování získaných dat má firma komplexní přehled nejen o poloze nebo využití vozidla, ale též o provozních informacích.

Služby spojené s monitorováním vozidel jsou velice dynamicky se rozvíjejícím trhem. Díky široké škále funkcí základních i doplňkových nacházejí monitorovací systémy využití jak v malých, tak i ve velkých firmách nejrůznějšího zaměření. Návratnost investice není delší než jeden rok. „Úspory vyplývající ze zavedení monitorovacího systému dosahují běžně 20 %. Tam, kde je správa vozového parku zanedbaná, jsou přínosy samozřejmě i vyšší, až 40 %,“ popisuje Robert Dolejší, Key Account Manager společnosti SECAR BOHEMIA, která vyrábí a dodává monitorovací systém SHERLOG Trace.

Úspory na pohonných hmotách

Největší podíl na úsporách mají nižší náklady za pohonné hmoty, ale i nižší opotřebení vozu. Je tu i větší šance vyhnout se dopravním nehodám. Zájem o monitoring vozidel neustále roste. „Monitorovací systémy se dnes již stávají naprosto běžnou součástí správy firemní flotily. Vedle využití tankovacích karet s plošnou cenou – dříve dostupnou jen velkým podnikům nebo automobilovým dopravcům – je tak monitoring firemních vozidel dalším způsobem, jak účinně optimalizovat firemní náklady,“ uvádí Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty euroShell a EuroOil. „Již pouhá instalace monitorovací jednotky do vozu má pozitivní psychologický efekt na plynulost a bezpečnost jízdy,“ dodává Damir Duraković s tím, že větších úspor je možno dosáhnout, když fleet manažer aktivně pracuje se všemi dostupnými daty a usměrňuje řidiče.

INFOGRAFIKA: Náklady na provoz automobilů a možné úspory na pohonných hmotách

Monitoring firemních vozidel, telematika

Kniha jízd i dohled na provoz automobilu

Ve webové aplikaci monitorovací jednotky je možné generovat ze zákona povinnou knihu jízd. „Telematická jednotka dále hlídá lokaci vozu, ujetou vzdálenost, dokáže detekovat nehody, neoprávněný pohyb vozu (odtah či krádež), počítá ekonomičnost a bezpečnost jízdy,“ popisuje Martin Horák, Telematics Specialist ve společnosti ARVAL CZ. „V případě vyspělých telematických systémů, je možné dosáhnout slevy na pojištění vozidel, jako dalšího prvku zabezpečení,“ podotýká Martin Horák.  Monitoring vozidel však umožňuje kromě shromažďování a analýzy polohových dat také sledování provozu vozidla. „Správce flotily může dohlížet na spotřebu paliva nebo styl jízdy řidiče. Samozřejmostí je i rozlišení soukromé a služební jízdy nebo přehled o tom, zda zaměstnanec navštívil všechny zákazníky nebo zda dodržuje pracovní dobu,“ vysvětluje Robert Dolejší.

K jednotkám lze dále připojit příslušenství, které dokáže online, elektronicky a v reálném čase monitorovat řadu činností vozidel i jeho periférií. „Jedná se například o teplotní či dveřní čidla a pomocí čipů je možné identifikovat konkrétního řidiče, jenž vozidlo zrovna používá,“ dodává Robert Dolejší. Podle něj je pro dosažení maximální optimalizace provozu fleetu nutná co největší integrace získaných dat a jejich přehledné vyhodnocení.

Štítky